Over mij

Cécile de Morrée is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit UtrechtZij verricht onderzoek naar Nederlandse en Franse liedcultuur uit de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Daarbij richt ze zich in het bijzonder op spot- en feestcultuur, op vrouw/man-verhoudingen en op de materiële aspecten van de gedrukte en handgeschreven boeken.

Naast haar onderzoek adviseert Cécile over de uitvoering van Middeleeuwse liederen en zingt ze zelf ook.

Cécile publiceerde in december 2017 een uitgebreide studie naar de vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van volkstalige devote liedverzamelingen. Deze handgeschreven liedboeken blijken overwegend te zijn georganiseerd volgens cyclische jaarritmes, die de kosmische, sociale en liturgische seizoenen volgen. Deze organisatie maakt de verzamelingen geschikt voor gebruik naar de tijd van het jaar.