Lijden

Lyden is een bitter woert,
des werde ic wal ontware
Lyden heeft myn hert gescoert,
gebracht in groter vare

O lyden, wat hevestu gedaen?
Du beroeveste myne synne,
Gy cost my alsoe mennygen traen,
Gy quelt myn hert van bynnen

Vertaling:
Lijden is een bitter woord,
Daarvan werd ik mij zeer goed bewust
Lijden heeft mijn hart verscheurd,
En het in grote angst gebracht

O, lijden, wat heb je gedaan?
Je berooft me van mijn verstand,
Je kost me menige traan,
Je kwelt mijn hart in mij


Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.