Jezus bezoekt een zuster

Een zuster ligt verzwakt te bed omdat zij net heeft adergelaten. Jezus, haar geliefde, komt haar bezoeken, maar zij stuurt hem weg omdat ze zich ziek voelt. Dit lied verbeeldt de innige relatie die religieuzen met Jezus ervoeren met een tafereel uit de minnelyriek.

Gelassen hat eyn sustergen,
ind sy ginck in ir kemergyn.
Jhesus quam zo ir gegaen
ind wold eyn koesen myt ir haen.
[Zij:] “Nu ganck, her Jesus, ganck, nu ganck!
Ich han gelaissen, ind ich byn kranck.”

Vertaling:
Een zustertje had adergelaten
En zij verbleef (daarom) in haar kamertje
Jezus ging naar haar toe
En wilde vertrouwelijk met haar spreken, zoals gelieven doen.
[Zij:]: “Ga weg, heer Jezus, ga weg!
Ik heb adergelaten en ik ben ziek!”

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

De redactie van De Volkskrant voorzag dit fragment van door mij aangeleverd beeldmateriaal en plaatste het – zonder vermelding van de rechthebbenden – op twitter. Het filmpje is hier te bekijken.