Hemel

Een van de meest uitgebreide beschrijvingen van de hemel is te vinden in het lied O Ghi, die Jhesus’ wijngart plant. De hemel wordt hier verbeeld als een  hemelse stad, “Jeruzalem”.

O ghi, die Jhesus’ wyngart plant,
verblyt u in dat suete lant
daer gy syt toe vercaren!

“Jherusalem” is dat lant syn naem,
vol hilicheiden seer bequaem,
vervullet mit alre vrouden.

Van hier en comet daer nyemant in
dan die int herte draget Jhesus mynne
ende is verciert mit doegden.

Tsal ewich dueren sonder verganc,
het is voel claere dan claer golt,
verciert mit gulden bloemen.

Vertaling:
O, wie Jezus’ wijngaard in zijn hart aanplant,
mag zich verheugen op het zoete land
dat hij zal verwerven.

Jeruzalem, zo heet dat rijk,
vol van waardige zaligheid,
vervuld van grote vreugde.

Niemand van hier komt daar binnen
dan wie in zijn hart Jezus wil beminnen
en getooid is met deugden.

Het zal eeuwig duren, eindeloos,
alles schittert er grandioos
en is versierd met gouden bloemen.

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.